Historie rodu – Family history

Původ jména Mevald

Jsou dva výklady původu jména. První pochází z hornoněmeckého „maginwalten“ – vládne mocí, druhý podle místního názvu místa Maiwaldau, dnes Macijewce, část dnešní Jelení Gory v Polsku.

There are two interpretations of the origin of the name. The first comes from the German word „maginwalten“ – command power, the other under the local name space Maiwaldau today Macijewce, part of today’s Jelenia Gora in Poland.

Nejstarší záznam je z r. 1342 Jon Mayenwalde, z dnešní Lehnice, pak 1367 Thommo Meyenwald, Lehnice. Během třicetileté války či těsně po ní část obyvatel stejného příjmení přešla do Čech hlavně do oblasti západních Krkonoš.

The oldest registration is from r. 1342 Jon Mayenwalde from Legnica today, then in 1367 Thommy Meyenwald, Legnica. During the Thirty Years War or just after birth the same proportion of the population moved to the Czech Republic mainly in the western „Krkonoše“ Mountains.

Náš rod se usadil ve Vítkovicích (západní Krkonoše). Nejstarší vítkovický matrikový záznam zmiňuje pana Hynka, který … pochován jest 19. června 1676. Z Vítkovic se pak nositelé příjmení a jeho obdoby – Mevaldi  rozšířili do celých Čech a vlastně i do celého světa, včetně USA. Českou variantu tedy s jednoduchým V, jsme získali v roce 1908.

V soupisu obyvatel dle víry 1651 a i v berní rule 1654 se objevujíe příjmení Mewald a jeho obdoby na více místech západních Krkonoš. Dodnes se dají zachytit na polské i slezské straně hranic.

Jistou zajímavostí je, že z rozboru DNA vyplývá genotyp, který Mevaldi mají mít, je dodnes silně rozšířen ve Skotsku, Anglii a Baskicku. To poukazuje na starý původ našeho předka ze západní části Evropy než je hornoněmecká oblast z poloviny 14. století.

mev_rytir

O tom, že rod Mevaldů působil v oblasti západních Krkonoš svědčí místní název – Mevaldův kopec.

mevalduv kopec5

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Site Protection is enabled by using WP Site Protector from Exattosoft.com